جستجو کن ...

شرایط فروش تیگو 7

خیابان انقلاب، پل چوبی، به سمت بهارستان، جنب پل چوبی، پلاک ۷۶ ۷۷۶۸۰۹۳۲ ۷۷۶۸۱۶۹۴

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 7

شرایط فروش نقدی مدیران خودرو چری  CHERY Tiggo 7:

مدل خودرو قیمت خودرو زمان تحویل

TIGGO 7 مدل ۹۸

437،300،000 فوری

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو چری CHERY TIGGO 7 مدل ۹۸+ لیزینگ سپهر صادرات (بدون ضامن)

CHERY TIGGO 7

بازپرداخت اقساط هر ۳ماه یکبار

مدل خودرو قیمت خودرو جمع مبالغ پرداختی
پیش پرداخت ۴۰% + بیمه بدنه سال اول + مالیات
مبلغ اقساط(۶۰٪) مدت اقساط مبلغ هر قسط مبلغ چک بیمه تعداد چک بیمه نرخ سود تسهیلات زمان تحویل

CHERY TIGGO 7 98

437،300،000 181،045،000 262،380،000 ۱۲ ماهه 74،424،000 -- -- ۲۱٪ ۳۰ روز کاری
184،408،000 ۲۴ ماهه 41،007،000 3،577،400 ‍۱ فقره چک
187،517،000 ۳۶ ماهه 30،022،000 3،787،800 ۲ فقره چک
190،684،000 ۴۸ ماهه 24،642،000 3،893،000 ۳ فقره چک
193،967،000 ۶۰ ماهه 21،503،000 3،956،100 ۴ فقره چک

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو جمع مبالغ پرداختی
پیش پرداخت ۴۰% + بیمه بدنه سال اول + مالیات
مبلغ اقساط(۶۰٪) مدت و مبلغ هر قسط تعداد و مبلغ چک بیمه

CHERY TIGGO 7 98

قیمت خودرو: 437،300،000

نرخ سود تسهیلات: ۲۱٪

زمان تحویل: ۳۰ روز کاری

181،045،000 262،380،000 ۱۲ ماهه - 74،424،000 --
184،408،000 ۲۴ ماهه - 41،007،000 ۱ فقره چک - 3،577،400
187،517،000 ۳۶ ماهه - 30،022،000 ۲ فقره چک - 3،787،800
190،684،000 ۴۸ ماهه - 24،642،000 ۳ فقره چک - 3،893،000
193،967،000 ۶۰ ماهه - 21،503،000 ۴ فقره چک - 3،956،100

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی CHERY Tiggo 7 + خودروان وفا

CHERY Tiggo 7 مدل ۹۸

اقساط ۶۰ ماهه

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت ۴۰٪ مدت اقساط مبلغ هر قسط
TIGGO 7 98 437،300،000 174،920،000 ۱۲ ماهه - ماهیانه 24،805،000
۲۴ ماهه - ماهیانه 13،990،000
۳۶ ماهه - ماهیانه 10،493،000
۴۸ ماهه - ماهیانه 8،831،000
۶۰ ماهه - ماهیانه 7،909،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو چری  CHERY Tiggo 7 IE:

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت ۴۰٪ مبلغ بیمه بدنه سال اول حواله مالیات تسهیلات جمع مبالغ پرداختی مجموع تسهیلات پرداختی مدت اقساط مبلغ هر قسط مبلغ چک بیمه تعداد چک بیمه چک تضمین نرخ سود تسهیلات زمان تحویل
قسط اول(۱۰٪) - چک ۲ماهه بدون کارمزد قسط دوم(۵۰٪)

TIGGO 7 IE مدل ۹۸

437،300،000 174،920،000 5،478،000 2،649،000 183،016،000 43،730،000 218،650،000 ۱۲ ماهه 62،020،000 -- -- 353،830،000 ۲۱٪ ۳۰ روز کاری
6،129،000 4،926،000 185،975،000 ۲۴ ماهه 34،173،000 6،129،000 ‍۱ فقره چک 403،750،000
6،356،000 7،341،000 188،617،000 ۳۶ ماهه 25،018،000 6،356،000 ۲ فقره چک 409،443،000
6،469،000 9،892،000 191،281،000 ۴۸ ماهه 20،535،000 6،469،000 ۳ فقره چک 435،718،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو جمع مبالغ پرداختی جمع تسهیلات پرداختی مدت و مبلغ هر قسط تعداد و مبلغ چک بیمه
پیش پرداخت + مبلغ بیمه بدنه سال اول + حواله مالیات تسهیلات قسط اول(۱۰٪) - چک ۲ماهه بدون کارمزد قسط دوم(۵۰٪)

CHERY Tiggo 5 IE

مدل ۹۷

قیمت خودرو : 437،300،000

پیش پرداخت ۴۰٪:
174،920،000

نرخ تسهیلات : ۲۱٪
تحویل : ۳۰ روز کاری

183،016،000


43،730،000

218،650،000

۱۲ ماهه - 62،020،000 --

185،975،000

۲۴ ماهه - 34،173،000 ۱فقره چک - 6،129،000

188،617،000

۳۶ ماهه - 25،018،000 ۲فقره چک - 6،356،000

191،281،000

۴۸ ماهه - 20،535،000 ۳فقره چک - 6،469،000

قیمت ها به تومان می باشد.

پیش ثبت نام تیگو 7 جدید (New Tiggo7)

.لطفا خارج از محدوده ی تهران و حومه پیش ثبت نام نفرمایید

شرایط فروش مدیران خودرو و چری

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 5 (Tiggo5)

شرایط فروش مدیران خودرو ، چری تیگو 5 جدید (Tiggo 5)

شرایط فروش mvm 315

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 315

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 315

شرایط فروش آریزو 5 -mvm350

شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش mvm x33s

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33 S

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33 S

شرایط فروش MVM X22

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X22

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X22

شرایط فروش مدیران خودرو MVM110s SPORT-

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 110s Sport

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 110s

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو چری CHERY Tiggo 7

CHERY Tiggo 7

اقساط ۴۸ ماهه + بدون بهره - عید تا عید

مدل خودرو قیمت خودرو جمع مبالغ پرداختی

50% مبلغ خودرو + بیمه + مالیات

مدت اقساط مبلغ هر قسط نرخ سود تسهیلات زمان تحویل

TIGGO 7 98

437،300،000 224،098،000 ۱۲ ماهه 54،662،000 ۰٪ ۳۰ روز کاری
228،968،000 ۲۴ ماهه 33،150،000 ۱۸٪
231،224،000 ۳۶ ماهه 23،979،000 ۱۸٪
233،468،000 ۴۸ ماهه 19،464،000 ۱۸٪

قیمت ها به تومان می باشد.