جستجو کن ...

شرایط فروش تیگو 7

خیابان انقلاب، پل چوبی، به سمت بهارستان، جنب پل چوبی، پلاک ۷۶ ۷۷۶۸۰۹۳۲ ۷۷۶۸۱۶۹۴

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 7

فروش اقساطی مدیران خودرو چری تیگو 7 (Tiggo 7) + تحویل فوری با ۴۰٪ تسهیلات

 مدیران خودرو چری تیگو 7 اکسلنت(Tiggo 7 DCT Excellent) :

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت وام مدت اقساط بازپرداخت نرخ سود مبلغ اقساط بیمه بدنه تحویل
پیش پرداخت ۶۰٪

 Tiggo7 DCT Excellent

337،600،000

206،765،733 135،040،000 ۱۲ ماهه ۴ چک ۳ماهه ۰٪ 33،760،000 4،205،733 فوری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

 Tiggo7 DCT Excellent

قیمت خودرو 337،600،000
پرداخت اولیه پیش پرداخت ۶۰٪ 206،765،733
وام: 135،040،000
مدت اقساط: ۱۲ ماهه
بازپرداخت : ۴چک ۳ ماهه
مبلغ اقساط 33،760،000
بیمه بدنه : 4،205،733
نرخ سود : ۰٪
تحویل فوری

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش نقدی مدیران خودرو چری تیگو 7 (Tiggo7 DCT Excellent)

 مدیران خودرو چری تیگو 7 اکسلنت(Tiggo7 DCT Excellent) :

مدل خودرو مبلغ خودرو جریمه تاخیر زمان تحویل

 Tiggo7 DCT Excellent

337،600،000 ۱۲٪ ۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

TIGGO 7 DCT Excellent

مبلغ خودرو

جریمه تاخیر

زمان تحویل

337،600،000

۱۲٪

۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط پیش فروش نقدی مدیران خودرو چری تیگو 7 (Tiggo 7) قیمت قطعی + تحویل ۶۰ روز کاری

 مدیران خودرو چری تیگو 7 اکسلنت(Tiggo 7 Excellent) :

مدل خودرو قیمت خودرو (قطعی) پیش پرداخت سود مشارکت جریمه تاخیر
زمان ثبت نام ۳۰ روز پس از ثبت نام زمان صدور دعوتنامه(۱۵ روز پیش از تحویل خودرو)

 Tiggo7 DCT Excellent

337،600،000

168،800،000 84،400،000 مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت ۱۳٪ ۶٪

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

 Tiggo7 DCT Excellent

قیمت خودرو(قطعی) زمان ثبت نام
168،800،000
337،600،000 ۳۰ روز پس از ثبت نام

84،400،000

سودمشارکت: ۱۳٪

جریمه تاخیر : ۶٪

زمان صدور دعوتنامه (۱۵ روز پیش از تحویل خودرو)

مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت

قیمت ها به تومان می باشد.

 مدیران خودرو چری تیگو 7 جدید (New Tiggo 7) :

مدل خودرو قیمت خودرو (قطعی) پیش پرداخت سود مشارکت جریمه تاخیر
زمان ثبت نام ۳۰ روز پس از ثبت نام زمان صدور دعوتنامه(۱۵ روز پیش از تحویل خودرو)

 New Tiggo 7 IE

356،800،000

178،400،000 89،200،000 مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت ۱۳٪ ۶٪

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

New Tiggo 7

قیمت خودرو(قطعی) زمان ثبت نام
178،400،000
356،800،000 ۳۰ روز پس از ثبت نام

89،200،000

سودمشارکت: ۱۳٪

جریمه تاخیر : ۶٪

زمان صدور دعوتنامه (۱۵ روز پیش از تحویل خودرو)

مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت

قیمت ها به تومان می باشد.

پیش ثبت نام تیگو 7 جدید (New Tiggo7)

شرایط فروش مدیران خودرو و چری

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 5 (Tiggo5)

شرایط فروش مدیران خودرو ، چری تیگو 5 جدید (Tiggo 5)

شرایط فروش mvm 315

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 315

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 315

شرایط فروش آریزو 5 -mvm350

شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش mvm x33s

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33 S

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33 S

شرایط فروش MVM X22

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X22

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X22

شرایط فروش مدیران خودرو MVM110s SPORT-

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 110s Sport

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 110s