نمایندگی مدیران خودرو 350 به اطلاع می رساند، جدول به روز شده قیمت ها و شرایط فروش سازمانی مربوط به کلیه قراردادهای سازمانی بصورت یکپارچه مطابق فایل پیوست ارسال می گردد همچنین لیست سازمان های فعال فروش گروهی به شرح ذیل اعلام می گردد ، شایان ذکر است کلیه پرسنل شاغل و بازنشسته مشمول شرایط فروش گروهی می باشند:

سازمان های طرف قرارداد در حوزه فروش گروهی:

 • وزارت نیرو(شرکت های برق منطقه ای،شرکت های توزیع و تولید نیروی برق، شرکت های آب منطقه ای، شرکت های آب و فاضلاب، نیروگاه ها و آبفاهای روستایی و شهری در سراسر کشور)
 • وزارت بهداشت (کلیه پرسنل شاغل و بازنشسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
 • پزشکان، پرستاران، دندانپزشکان و پرسنل مراکز خدمات درمانی و بیمارستانها(تمامی بخش های دولتی و خصوصی)
 • فرهنگیان
 • وزارت کشور (استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری های سراسر کشور)
 • سازمان بهزیستی سراسر کشور
 • سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • کلیه پرسنل هتل های سراسر کشور
 • تاکسی اسنپ ( ویژه استانهای تهران، فارس، اصفهان، مشهد، البرز)
 • پرسنل سازمان تامین اجتماعی (استانهای تهران و البرز)
 • شهرداری تهران
 • حوزه ستادی وزارتخانه و ادارات تابعه راه و شهرسازی در تمامی استانهای کشور
 • سازمان بنادر و دریانوردی
 • شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
 • شرکت فرودگاه ها و ناوبری
 • سازمان هواپیمایی کشوری
 • سازمان هواشناسی کشور
 • شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
 • شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
 • شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
 • شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
 • شرکت عمران شهرهای جدید
 • شرکت بازآفرینی شهری ایران
 • حوزه ستادی وزارتخانه و ادارات تابعه راه و شهرسازی در تمامی استانهای کشور
 • سازمان بنادر و دریانوردی
 • شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
 • شرکت فرودگاه ها و ناوبری
 • سازمان هواپیمایی کشوری
 • سازمان هواشناسی کشور
 • شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
 • شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
 • شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
 • شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
 • شرکت عمران شهرهای جدید
 • شرکت بازآفرینی شهری ایران

«معاونت فروش سازمانی و لیزینگ»