نمایندگی مدیران خودرو 350 به اطلاع می رساند، جدول به روز شده قیمت ها و شرایط فروش سازمانی مربوط به کلیه قراردادهای سازمانی بصورت یکپارچه مطابق فایل پیوست ارسال می گردد همچنین لیست سازمان های فعال فروش گروهی به شرح ذیل اعلام می گردد ، شایان ذکر است کلیه پرسنل شاغل و بازنشسته مشمول شرایط فروش گروهی می باشند:

سازمان های طرف قرارداد در حوزه فروش گروهی:

 • وزارت نیرو(شرکت های برق منطقه ای،شرکت های توزیع و تولید نیروی برق، شرکت های آب منطقه ای، شرکت های آب و فاضلاب، نیروگاه ها و آبفاهای روستایی و شهری در سراسر کشور)
 • وزارت بهداشت (کلیه پرسنل شاغل و بازنشسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
 • پزشکان، پرستاران، دندانپزشکان و پرسنل مراکز خدمات درمانی و بیمارستانها(تمامی بخش های دولتی و خصوصی)
 • فرهنگیان
 • زوجین جوان (زوجینی که بیشتر از 5 سال از تاریخ عقد آنان نگذشته است)
 • وزارت کشور (استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری های سراسر کشور)
 • سازمان بهزیستی سراسر کشور
 • سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • کلیه پرسنل هتل های سراسر کشور
 • تاکسی اسنپ ( ویژه استانهای تهران، فارس، اصفهان، مشهد، البرز)
 • پرسنل سازمان تامین اجتماعی (استانهای تهران و البرز)
 • شهرداری تهران

«معاونت فروش سازمانی و لیزینگ»