جستجو کن ...

خیابان انقلاب، پل چوبی، به سمت بهارستان، جنب پل چوبی، پلاک ۷۶ ۷۷۶۸۰۹۳۲ ۷۷۶۸۱۶۹۴

شرایط مدیران خودرو MVM 315

شرایط  فروش اقساطی مدیران خودرو MVM 315 + ویژه بهار ۹۸

بدون نیاز به چک

مدیران خودرو New MVM 315 Excellent Sport  مدل اسپورت اکسلنت :

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط
زمان ثبت نام

MVM 315 Excellent Sport

93،000،000

37،200،000 ۱۲ ماهه هر ماه 5،301،540
۲۴ ماهه 3،004،350
۳۶ماهه 2،261،705
۴۸ماهه 1،909،055

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM 315 Excellent sport

قیمت خودرو:
93،000،000

پیش پرداخت:
زمان ثبت نام

37،200،000

بازپرداخت
هرماه

 

۱۲ماهه - 5،301،540
۲۴ماهه - 3،004،350
۳۶ماهه -  2،261،705
۴۸ماهه -  1،909،055

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش نقدی مدیران خودرو MVM 315

مدیران خودرو New MVM 315 Excellent Sport  مدل اسپورت اکسلنت :

مدل خودرو مبلغ خودرو جریمه تاخیر زمان تحویل

MVM 315 Excellent Sport

120،000،000 ۱۲٪ ۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM 315 Excellent sport

مبلغ خودرو

جریمه تاخیر

زمان تحویل

120،000،000

۱۲٪

۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط پیش فروش نقدی مدیران خودرو MVM 315 قیمت قطعی

مدیران خودرو New MVM 315 Sport

Excellent

  مدل اسپورت اکسلنت :

مدل خودرو پیش پرداخت جریمه تاخیر
زمان ثبت نام

MVM 315 Excellent Sport

تحویل ۳۰ روزه

88،600،000 ۱۲٪

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM 315 Excellent sport

پیش پرداخت:
۱- زمان ثبت نام

88،600،000

جریمه تاخیر:
۱۲٪

تحویل ۳۰ روزه

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط  فروش اقساطی مدیران خودرو MVM 315 لیزینگ خودروان وفا

مدیران خودرو New MVM 315 Excellent Sport  مدل اسپورت اکسلنت :

مدل خودرو قیمت خودرو با احتساب هزینه های قانونی پیش پرداخت مدت اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط
زمان ثبت نام

MVM 315 Excellent Sport

93،000،000

46،500،000 ۱۲ ماهه هر ماه 4،438،000
۲۴ ماهه 2،526،000
۳۶ماهه 1،908،000
۴۸ماهه 1،614،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM 315 Excellent sport

قیمت خودرو:
93،000،000

پیش پرداخت:
زمان ثبت نام

46،500،000

بازپرداخت
هرماه

 

۱۲ماهه - 4،438،000
۲۴ماهه - 2،526،000
۳۶ماهه -  1،908،000
۴۸ماهه -  1،614،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو MVM 315 لیزینگ بانک ملت

مدیران خودرو New MVM 315 Excellent Sport  مدل اسپورت اکسلنت :

مدل خودرو قیمت خودرو با احتساب هزینه های قانونی پیش پرداخت مدت اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط
زمان ثبت نام

MVM 315 Excellent Sport

93،000،000

46،500،000 ۱۲ ماهه هر ۳ماه 13،331،000
۲۴ ماهه 7،399،000
۳۶ماهه 5،451،000

قیمت ها به تومان می باشد.

توجه : مبالغ چک‌های بیمه بدنه از لیزینگ بانک ملت، جداگانه محاسبه و دریافت می گردد.

مدل خودرو

MVM 315 Excellent sport

قیمت خودرو:
93،000،000

پیش پرداخت:
زمان ثبت نام

46،500،000

بازپرداخت:
هر ۳ماه

۱۲ماهه - 13،331،000
۲۴ماهه - 7،399،000
۳۶ماهه -  5،451،000

قیمت ها به تومان می باشد.

توجه : مبالغ چک‌های بیمه بدنه از لیزینگ بانک ملت، جداگانه محاسبه و دریافت می گردد.

پیش ثبت نام MVM 315

شرایط فروش مدیران خودرو و چری

شرایط فروش تیگو 7

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 7 (Tiggo7)

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 7 (Tiggo 7)

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 5 (Tiggo5)

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 5 جدید (Tiggo 5)

شرایط فروش آریزو 5 -mvm350

شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش mvm x33s

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33 S

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33 S

شرایط فروش MVM X22

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X22

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X22

شرایط فروش مدیران خودرو MVM110s SPORT-

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 110s Sport

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 110s