جستجو کن ...

برای آگاهی از شرایط فروش خودروها لطفا با نمایندگی تماس حاصل فرمایید.

خیابان انقلاب، پل چوبی، به سمت بهارستان، جنب پل چوبی، پلاک ۷۶ ۷۷۶۸۰۹۳۲ ۷۷۶۸۱۶۹۴

شرایط مدیران خودرو چری تیگو 5 (TIGGO 5)

شرایط فروش نقدی مدیران خودرو تیگو 5 (TIGGO 5)

مدیران خودرو چری تیگو 5 اکسلنت(TIGGO 5 IE):

مدل خودرو مبلغ خودرو جریمه تاخیر زمان تحویل

TIGGO 5 IE Excellent

244،600،000 ۱۲٪ ۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

TIGGO 5 IE Excellent

مبلغ خودرو

جریمه تاخیر

زمان تحویل

244،600،000

۱۲٪

۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو چری تیگو 5 لاکچری(TIGGO 5 IL) :

مدل خودرو مبلغ خودرو جریمه تاخیر زمان تحویل

TIGGO 5 IL Luxury

232،900،000 ۱۲٪ ۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

TIGGO 5 IL Luxury

مبلغ خودرو

جریمه تاخیر

زمان تحویل

232،900،000

۱۲٪

۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط و نکات مهم بخشنامه شرایط پیش فروش:
۱. در شرایط پیش فروش این بخشنامه، قیمت خودرو به قیمت روز محاسبه می گردد.
۲. در شرایط فوق امکان پرداخت دعوتنامه تا 90% قیمت خودروبه صورت منعطف امکانپذیر است.
۳. همزمان با صدور دعوتنامه، مبلغ پرداخت دوم پس از کسر سود مشارکت از مشتریان دریافت میشود.
۴. در این روش ثبت نامی امکان یکبار صلح برای مشتریان محترم فراهم میباشد.

شرایط پیش فروش نقدی مدیران خودرو تیگو 5 (TIGGO 5) قیمت قطعی + تحویل ۶۰ روز کاری

مدیران خودرو چری تیگو 5 اکسلنت(TIGGO 5 IE):

مدل خودرو قیمت خودرو (قطعی) پیش پرداخت سود مشارکت جریمه تاخیر
زمان ثبت نام ۳۰ روز پس از ثبت نام زمان صدور دعوتنامه(۱۵ روز پیش از تحویل خودرو)

TIGGO 5 IE Excellent

244،600،000

122،300،000 61،150،000 مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت ۱۳٪ ۶٪

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

TIGGO 5 IE Excellent

قیمت خودرو(قطعی) زمان ثبت نام
122،300،000
244،600،000 ۳۰ روز پس از ثبت نام

61،150،000

سودمشارکت: ۱۳٪

جریمه تاخیر : ۶٪

زمان صدور دعوتنامه (۱۵ روز پیش از تحویل خودرو)

مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو چری تیگو 5 لاکچری(TIGGO 5 IL) :

مدل خودرو قیمت خودرو (قطعی) پیش پرداخت سود مشارکت جریمه تاخیر
زمان ثبت نام ۳۰ روز پس از ثبت نام زمان صدور دعوتنامه(۱۵ روز پیش از تحویل خودرو)

TIGGO 5 IL Luxury

232،900،000

116،450،000 58،225،000 مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت ۱۳٪ ۶٪

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

TIGGO 5 IL Luxury

قیمت خودرو(قطعی) زمان ثبت نام
116،450،000
232،900،000 ۳۰ روز پس از ثبت نام

58،225،000

سودمشارکت: ۱۳٪

جریمه تاخیر : ۶٪

زمان صدور دعوتنامه (۱۵ روز پیش از تحویل خودرو)

مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط و نکات مهم بخشنامه شرایط پیش فروش:
۱. در شرایط پیش فروش این بخشنامه، قیمت خودرو به قیمت روز محاسبه می گردد.
۲. در شرایط فوق امکان پرداخت دعوتنامه تا 90% قیمت خودروبه صورت منعطف امکانپذیر است.
۳. همزمان با صدور دعوتنامه، مبلغ پرداخت دوم پس از کسر سود مشارکت از مشتریان دریافت میشود.
۴. در این روش ثبت نامی امکان یکبار صلح برای مشتریان محترم فراهم میباشد.

پیش ثبت نام تیگو 5 (Tiggo 5)

شرایط فروش مدیران خودرو و چری

شرایط فروش تیگو 7

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 7 (Tiggo7)

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 7 (Tiggo 7)

شرایط فروش mvm 315

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 315

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 315

شرایط فروش آریزو 5 -mvm350

شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش مدیران خودرو آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش mvm x33s

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33 S

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33s

شرایط فروش MVM X22

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X22

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X22

شرایط فروش مدیران خودرو MVM110s SPORT-

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 110s Sport

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 110s