جستجو کن ...

برای آگاهی از شرایط فروش خودروها لطفا با نمایندگی تماس حاصل فرمایید.

خیابان انقلاب، پل چوبی، به سمت بهارستان، جنب پل چوبی، پلاک ۷۶ ۷۷۶۸۰۹۳۲ ۷۷۶۸۱۶۹۴

شرایط مدیران خودرو چری تیگو 5 (TIGGO 5)

شرایط فروش نقدی مدیران خودرو چری CHERY Tiggo  5

تیپ خودرو مدل قیمت خودرو زمان تحویل

TIGGO 5 IL

۹۸

312،900،000 فوری

TIGGO 5 IE

۹۸

328،600،000 ۳۰روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو چری CHERY TIGGO 5 :

اقساط ۶۰ ماهه + تحویل فوری

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت (بیمه + ۴۰٪ مبلغ خودرو) مدت اقساط مبلغ هر قسط نرخ سود تسهیلات
TIGGO 5 98 312،900،000 127،442،000 ۱۲ ماهه - ۴چک ۳ماهه 52،151،000 ۱۶٪
127،931،000 ۲۴ ماهه - ۸چک ۳ماهه 28،597،000 ۱۷٪
128،094،000 ۳۶ ماهه - ۱۲چک ۳ماهه 21،034،000 ۱۸٪
128،175،000 ۴۸ ماهه - ۱۶چک ۳ماهه 17،491،000 ۱۹٪
128،224،000 ۶۰ ماهه - ۲۰چک ۳ماهه 15،926،000 ۲۱٪

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو چری CHERY Tiggo 5 + لیزینگ کارامد

CHERY Tiggo 5

اقساط ۴۸ ماهه بدون چک

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط
TIGGO 5 98 312،900،000 128،941،000 ۱۲ ماهه - ماهیانه 17،033،000
131،083،000 ۲۴ ماهه - ماهیانه 9،282،000
133،187،000 ۳۶ ماهه - ماهیانه 6،787،000
135،528،000 ۴۸ ماهه - ماهیانه 5،613،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو چری CHERY TIGGO 5 :

مدل خودرو قیمت خودرو جمع مبالغ پرداختی

پیش پرداخت ۳۰% + بیمه بدنه سال اول + مالیات

مدت اقساط مبلغ هر قسط نرخ سود تسهیلات زمان تحویل

TIGGO 5  98

312،900،000 98،805،000 ۱۲ ماه - ۴چک ۳ماهه 62،128،000 ۲۱٪ ۳۰ روز کاری
101،575،000 ۲۴ ماه - ۸ چک ۳ماهه 34،232،000
104،158،000 ۳۶ ماه - ۱۲ چک ۳ماهه 25،062،000
106،795،000 ۴۸ ماه - ۱۶ چک ۳ ماهه 20،571،000
109،531،000 ۶۰ ماه - ۲۰ چک ۳ماهه 17،950،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو چری CHERY Tiggo 5 + خودروان وفا

CHERY Tiggo 5

اقساط ۶۰ ماهه بدون چک

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط
TIGGO 5 98 312،900،000 125،160،000 ۱۲ ماهه - ماهیانه 17،764،000
۲۴ ماهه - ماهیانه 10،028،000
۳۶ ماهه - ماهیانه 7،526،000
۴۸ ماهه - ماهیانه 6،337،000
۶۰ ماهه - ماهیانه 5،677،000

قیمت ها به تومان می باشد.

CHERY Tiggo 5 - ویژه سازمان های طرف قرارداد

اقساط ۶۰ ماهه بدون چک

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط
TIGGO 5 98 312،900،000 93،870،000 ۱۲ ماهه - ماهیانه 20،666،000
۲۴ ماهه - ماهیانه 11،633،000
۳۶ ماهه - ماهیانه 8،712،000
۴۸ ماهه - ماهیانه 7،324،000
۶۰ ماهه - ماهیانه 6،553،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو چری CHERY TIGGO 5 مدل ۹۸+ لیزینگ سپهر صادرات (بدون ضامن)

CHERY TIGGO 5

بازپرداخت اقساط هر ۳ماه یکبار

مدل خودرو قیمت خودرو جمع مبالغ پرداختی
پیش پرداخت ۴۰% + بیمه بدنه سال اول + مالیات
مبلغ اقساط(۶۰٪) مدت اقساط مبلغ هر قسط مبلغ چک بیمه تعداد چک بیمه نرخ سود تسهیلات زمان تحویل

TIGGO 5 98

312،900،000 129،716،000 187،740،000 ۱۲ ماهه 53،253،000 -- -- ۲۱٪ ۳۰ روز کاری
132،160،000 ۲۴ ماهه 29،342،000 2،770،600 ‍۱ فقره چک
134،397،000 ۳۶ ماهه 21،482،000 2،933،500 ۲ فقره چک
136،669،000 ۴۸ ماهه 17،632،000 3،015،100 ۳ فقره چک
139،022،000 ۶۰ ماهه 15،386،000 3،063،900 ۴ فقره چک

قیمت ها به تومان می باشد.

پیش ثبت نام تیگو 5 (Tiggo 5)

.لطفا خارج از محدوده ی تهران و حومه پیش ثبت نام نفرمایید

شرایط فروش مدیران خودرو و چری

شرایط فروش تیگو 7

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 7 (Tiggo7)

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 7 (Tiggo 7)

شرایط فروش mvm 315

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 315

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 315

شرایط فروش آریزو 5 -mvm350

شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش مدیران خودرو آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش mvm x33s

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33 S

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33s

شرایط فروش MVM X22

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X22

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X22

شرایط فروش مدیران خودرو MVM110s SPORT-

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 110s Sport

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 110s

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو چری CHERY Tiggo 5

CHERY Tiggo 5

اقساط ۴۸ ماهه + بدون بهره - عید تا عید

مدل خودرو قیمت خودرو جمع مبالغ پرداختی

50% مبلغ خودرو + بیمه + مالیات

مدت اقساط مبلغ هر قسط نرخ سود تسهیلات زمان تحویل

TIGGO 5 IL 98

312،900،000 160،348،000 ۱۲ ماهه 39،112،000 ۰٪ ۳۰ روز کاری
163،833،000 ۲۴ ماهه 23،720،000 ۱۸٪
165،447،000 ۳۶ ماهه 17،158،000 ۱۸٪
167،053،000 ۴۸ ماهه 13،927،000 ۱۸٪

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو قیمت خودرو جمع مبالغ پرداختی

50% مبلغ خودرو + بیمه + مالیات

مدت اقساط مبلغ هر قسط نرخ سود تسهیلات زمان تحویل

TIGGO 5 IE 97

313،700،000 160،758،000 ۱۲ ماهه 39،213،000 ۰٪ ۳۰ روز کاری
164،252،000 ۲۴ ماهه 23،780،000 ۱۸٪
165،870،000 ۳۶ ماهه 17،202،000 ۱۸٪
167،480،000 ۴۸ ماهه 13،963،000 ۱۸٪

قیمت ها به تومان می باشد.