جستجو کن ...

شرایط فروش و بنر

شعبه ۱ : خیابان انقلاب، پل چوبی۷۷۶۸۰۹۳۲ ۷۷۶۸۱۶۹۴

شعبه ۲ : خیابان شریعتی، پایین‌تر از بهار شیراز۸-۷۷۶۸۰۵۴۵

شرایط مدیران خودرو MVM X22

شرایط پیش فروش نقدی مدیران خودرو MVM X22 قیمت غیرقطعی

مدیران خودرو MVM X22 MT Luxury :

مدل خودرو پیش پرداخت سود مشارکت جریمه تاخیر
زمان ثبت نام زمان دعوتنامه 15 روز پیش از تحویل خودرو

MVM X22 MT Luxury

مدل ۹۷

تحویل ۹۰ روزه

65،460،000 مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت ۱۳٪ ۶٪

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM 22 MT Luxury

مدل ۹۷

پیش پرداخت:
۱- زمان ثبت نام

65،460،000
۲- زمان دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو

مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت

سود مشارکت:
۱۳٪
جریمه تاخیر:
۶٪

تحویل ۹۰ روزه

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو MVM X22 MT Sport Excellent :

مدل خودرو پیش پرداخت سود مشارکت جریمه تاخیر
زمان ثبت نام زمان دعوتنامه 15 روز پیش از تحویل خودرو

MVM X22 MT Sport Exellent

مدل ۹۷

تحویل ۹۰ روزه

68،520،000 مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت ۱۳٪ ۶٪

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM 22 MT Sport Exellent

مدل ۹۷

پیش پرداخت:
۱- زمان ثبت نام

68،520،000
۲- زمان دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو

مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت

سود مشارکت:
۱۳٪
جریمه تاخیر:
۶٪

تحویل ۹۰ روزه

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو MVM X22 AT Luxury :

مدل خودرو پیش پرداخت سود مشارکت جریمه تاخیر
زمان ثبت نام زمان دعوتنامه 15 روز پیش از تحویل خودرو

MVM X22 AT Luxury

مدل ۹۷

تحویل ۹۰ روزه

74،160،000 مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت ۱۳٪ ۶٪

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM 22 AT Luxury

مدل ۹۷

پیش پرداخت:
۱- زمان ثبت نام

74،160،000
۲- زمان دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو

مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت

سود مشارکت:
۱۳٪
جریمه تاخیر:
۶٪

تحویل ۹۰ روزه

 

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو MVM X22 AT Excellent Sport :

مدل خودرو پیش پرداخت سود مشارکت جریمه تاخیر
زمان ثبت نام زمان دعوتنامه 15 روز پیش از تحویل خودرو

MVM X22 AT Excellent Sport

مدل ۹۷

تحویل ۹۰ روزه

77،280،000 مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت ۱۳٪ ۶٪

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM 22 AT Excellent Sport

مدل ۹۷

پیش پرداخت:
۱- زمان ثبت نام

77،280،000
۲- زمان دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو

مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت

سود مشارکت:
۱۳٪
جریمه تاخیر:
۶٪

تحویل ۹۰ روزه

 

قیمت ها به تومان می باشد.

پیش ثبت نام MVM X22


شرایط فروش مدیران خودرو

شرایط فروش تیگو 7

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 7 (Tiggo7)

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 7 (Tiggo 7)

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 5 (Tiggo5)

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 5 جدید (Tiggo 5)

شرایط فروش mvm 315

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 315

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 315

شرایط فروش آریزو 5 -mvm350

شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش mvm x33s

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33 S

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33 S

شرایط فروش مدیران خودرو MVM110s SPORT-

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 110s Sport

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 110s