جستجو کن ...

شرایط فروش و بنر

خیابان انقلاب، پل چوبی، به سمت بهارستان، جنب پل چوبی، پلاک ۷۶ ۷۷۶۸۰۹۳۲ ۷۷۶۸۱۶۹۴

شرایط مدیران خودرو MVM X22

شرایط  فروش اقساطی مدیران خودرو MVM X22 ویژه دهه فجر

مدیران خودرو  MVM X22 MT ساده :

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط
زمان ثبت نام

MVM X22 MT

137،100،000

54،840،000 ۱۲ ماهه هر ماه 7،811،113
۲۴ ماهه 4،424،062
۳۶ماهه 3،329،077
۴۸ماهه 2،809،112

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 MT

قیمت خودرو:
137،100،000

پیش پرداخت:
زمان ثبت نام

54،840،000

بازپرداخت
هرماه

 

۱۲ماهه - 7،811،113
۲۴ماهه - 4،424،062
۳۶ماهه - 3،329،077
۴۸ماهه - 2،809،112

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو   MVM X22 MT Luxury لاکچری :

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط
زمان ثبت نام

MVM X22 MT Luxury

139،600،000

55،840،000 ۱۲ ماهه هر ماه 7،953،373
۲۴ ماهه 4،504،538
۳۶ماهه 3،389،578
۴۸ماهه 2،860،128

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 MT Luxury

قیمت خودرو:
139،600،000

پیش پرداخت:
زمان ثبت نام

55،840،000

بازپرداخت
هرماه

 

۱۲ماهه - 7،953،373
۲۴ماهه - 4،504،538
۳۶ماهه - 3،389،578
۴۸ماهه - 2،860،128

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو   MVM X22 MT sport Excellent اسپرت اکسلنت:

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط
زمان ثبت نام

MVM X22 MT Sport Excellent

143،700،000

57،480،000 ۱۲ ماهه هر ماه 8،186،678
۲۴ ماهه 4،636،517
۳۶ماهه 3،488،800
۴۸ماهه 2،943،794

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 MT Sport Excellent

قیمت خودرو:
143،700،000

پیش پرداخت:
زمان ثبت نام

57،480،000

بازپرداخت
هرماه

 

۱۲ماهه - 8،186،678
۲۴ماهه - 4،636،517
۳۶ماهه - 3،488،800
۴۸ماهه - 2،943،794

مدیران خودرو   MVM X22 MT Excellent Sport اکسلنت اسپرت:

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط
زمان ثبت نام

MVM X22 MT Excellent Sport

146،200،000

58،480،000 ۱۲ ماهه هر ماه 8،328،938
۲۴ ماهه 4،716،993
۳۶ماهه 3،549،301
۴۸ماهه 2،994،810

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 MT Excellent Sport

قیمت خودرو:
146،200،000

پیش پرداخت:
زمان ثبت نام

58،480،000

بازپرداخت
هرماه

 

۱۲ماهه - 8،328،938
۲۴ماهه - 4،716،993
۳۶ماهه - 3،549،301
۴۸ماهه - 2،994،810

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو   MVM X22 AT Luxury اتومات لاکچری:

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط
زمان ثبت نام

MVM X22 AT Luxury

158،200،000

63،280،000 ۱۲ ماهه هر ماه 9،011،785
۲۴ ماهه 5،103،275
۳۶ماهه 3،839،707
۴۸ماهه 3،239،688

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 AT Luxury

قیمت خودرو:
158،200،000

پیش پرداخت:
زمان ثبت نام

63،280،000

بازپرداخت
هرماه

 

۱۲ماهه - 9،011،785
۲۴ماهه - 5،103،275
۳۶ماهه - 3،839،707
۴۸ماهه - 3،239،688

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو   MVM X22 AT Excellent Sport اتومات اکسلنت اسپرت:

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط
زمان ثبت نام

MVM X22 AT Excellent Sport

164،900،000

65،960،000 ۱۲ ماهه هر ماه 9،393،041
۲۴ ماهه 5،318،949
۳۶ماهه 4،001،850
۴۸ماهه 3،376،411

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 AT Excellent Sport

قیمت خودرو:
164،900،000

پیش پرداخت:
زمان ثبت نام

65،960،000

بازپرداخت
هرماه

 

۱۲ماهه - 9،393،041
۲۴ماهه - 5،318،949
۳۶ماهه - 4،001،850
۴۸ماهه - 3،376،411

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش نقدی مدیران خودرو MVM X22

مدیران خودرو  MVM X22 MT Excellent Sport دنده ای :

مدل خودرو مبلغ خودرو جریمه تاخیر زمان تحویل

MVM X22 MT Excellent Sport

140،500،000 ۱۲٪ ۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 MT Excellent Sport

مبلغ خودرو

جریمه تاخیر

زمان تحویل

140،500،000

۱۲٪

۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو MVM X22 MT Luxury دنده ای :

مدل خودرو مبلغ خودرو جریمه تاخیر زمان تحویل

MVM X22 MT Luxury

134،200،000 ۱۲٪ ۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 MT Luxury

مبلغ خودرو

جریمه تاخیر

زمان تحویل

134،200،000

۱۲٪

۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو  MVM X22 MT دنده ای :

مدل خودرو مبلغ خودرو جریمه تاخیر زمان تحویل

MVM X22 MT

131،800،000 ۱۲٪ ۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 MT

مبلغ خودرو

جریمه تاخیر

زمان تحویل

131،800،000

۱۲٪

۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو  MVM X22 MT Sport Excellent دنده ای :

مدل خودرو مبلغ خودرو جریمه تاخیر زمان تحویل

MVM X22 MT Sport Excellent

138،100،000 ۱۲٪ ۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 MT Sport Excellent

مبلغ خودرو

جریمه تاخیر

زمان تحویل

138،100،000

۱۲٪

۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو MVM X22 AT Luxury اتومات:

مدل خودرو مبلغ خودرو جریمه تاخیر زمان تحویل

MVM X22 AT Luxury

152،100،000 ۱۲٪ ۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 AT Luxury

مبلغ خودرو

جریمه تاخیر

زمان تحویل

152،100،000

۱۲٪

۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو MVM X22 AT Excellent Sport اتومات :

مدل خودرو مبلغ خودرو جریمه تاخیر زمان تحویل

MVM X22 AT Excellent Sport

158،500،000 ۱۲٪ ۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 AT Excellent Sport

مبلغ خودرو

جریمه تاخیر

زمان تحویل

158،500،000

۱۲٪

۳۰ روز کاری

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط  فروش اقساطی مدیران خودرو MVM X22 لیزینگ خودروان وفا + تحویل ۳۰ روز کاری

مدیران خودرو  MVM X22 MT ساده :

مدل خودرو قیمت خودرو با احتساب هزینه های قانونی پیش پرداخت مدت اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط
زمان ثبت نام

MVM X22 MT

137،100،000

82،260،000 ۱۲ ماهه هر ماه 5،265،000
۲۴ ماهه 3،014،000
۳۶ماهه 2،287،000
۴۸ماهه 1،941،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 MT

قیمت خودرو:
137،100،000

پیش پرداخت:
زمان ثبت نام

82،260،000

بازپرداخت
هرماه

 

۱۲ماهه - 5،265،000
۲۴ماهه - 3،014،000
۳۶ماهه - 2،287،000
۴۸ماهه - 1،941،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو   MVM X22 MT Luxury لاکچری :

مدل خودرو قیمت خودرو با احتساب هزینه های قانونی پیش پرداخت مدت اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط
زمان ثبت نام

MVM X22 MT Luxury

139،600،000

83،760،000 ۱۲ ماهه هر ماه 5،361،000
۲۴ ماهه 3،069،000
۳۶ماهه 2،328،000
۴۸ماهه 1،976،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 MT Luxury

قیمت خودرو:
139،600،000

پیش پرداخت:
زمان ثبت نام

83،760،000

بازپرداخت
هرماه

 

۱۲ماهه - 5،361،000
۲۴ماهه - 3،069،000
۳۶ماهه - 2،328،000
۴۸ماهه - 1،976،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو   MVM X22 MT sport Excellent اسپرت اکسلنت:

مدل خودرو قیمت خودرو با احتساب هزینه های قانونی پیش پرداخت مدت اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط
زمان ثبت نام

MVM X22 MT Sport Excellent

143،700،000

86،220،000 ۱۲ ماهه هر ماه 5،518،000
۲۴ ماهه 3،159،000
۳۶ماهه 2،396،000
۴۸ماهه 2،034،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 MT Sport Excellent

قیمت خودرو:
143،700،000

پیش پرداخت:
زمان ثبت نام

86،220،000

بازپرداخت
هرماه

 

۱۲ماهه - 5،518،000
۲۴ماهه - 3،159،000
۳۶ماهه - 2،396،000
۴۸ماهه - 2،034،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو   MVM X22 MT Excellent Sport اکسلنت اسپرت:

مدل خودرو قیمت خودرو با احتساب هزینه های قانونی پیش پرداخت مدت اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط
زمان ثبت نام

MVM X22 MT Excellent Sport

146،200،000

87،720،000 ۱۲ ماهه هر ماه 5،614،000
۲۴ ماهه 3،213،000
۳۶ماهه 2،438،000
۴۸ماهه 2،069،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 MT Excellent Sport

قیمت خودرو:
146،200،000

پیش پرداخت:
زمان ثبت نام

87،720،000

بازپرداخت
هرماه

 

۱۲ماهه - 5،614،000
۲۴ماهه - 3،213،000
۳۶ماهه - 2،438،000
۴۸ماهه - 2،069،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو   MVM X22 AT Luxury اتومات لاکچری:

مدل خودرو قیمت خودرو با احتساب هزینه های قانونی پیش پرداخت مدت اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط
زمان ثبت نام

MVM X22 AT Luxury

158،200،000

94،920،000 ۱۲ ماهه هر ماه 6،074،000
۲۴ ماهه 3،476،000
۳۶ماهه 2،637،000
۴۸ماهه 2،238،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 AT Luxury

قیمت خودرو:
158،200،000

پیش پرداخت:
زمان ثبت نام

94،920،000

بازپرداخت
هرماه

 

۱۲ماهه - 6،074،000
۲۴ماهه - 3،476،000
۳۶ماهه - 2،637،000
۴۸ماهه - 2،238،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو   MVM X22 AT Excellent Sport اتومات اکسلنت اسپرت:

مدل خودرو قیمت خودرو با احتساب هزینه های قانونی پیش پرداخت مدت اقساط بازپرداخت مبلغ اقساط
زمان ثبت نام

MVM X22 AT Excellent Sport

164،900،000

98،940،000 ۱۲ ماهه هر ماه 6،331،000
۲۴ ماهه 3،623،000
۳۶ماهه 2،748،000
۴۸ماهه 2،332،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 AT Excellent Sport

قیمت خودرو:
164،900،000

پیش پرداخت:
زمان ثبت نام

98،940،000

بازپرداخت
هرماه

 

۱۲ماهه - 6،331،000
۲۴ماهه - 3،623،000
۳۶ماهه - 2،748،000
۴۸ماهه - 2،332،000

قیمت ها به تومان می باشد.

پیش ثبت نام MVM X22

شرایط فروش مدیران خودرو

شرایط فروش تیگو 7

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 7 (Tiggo7)

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 7 (Tiggo 7)

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 5 (Tiggo5)

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 5 جدید (Tiggo 5)

شرایط فروش mvm 315

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 315

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 315

شرایط فروش آریزو 5 -mvm350

شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش mvm x33s

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33 S

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33 S

شرایط فروش مدیران خودرو MVM110s SPORT-

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 110s Sport

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 110s