جستجو کن ...

شرایط فروش و بنر

شعبه ۱ : خیابان انقلاب، پل چوبی۷۷۶۸۰۹۳۲ ۷۷۶۸۱۶۹۴

شعبه ۲ : خیابان شریعتی، پایین‌تر از بهار شیراز۸-۷۷۶۸۰۵۴۵

شرایط مدیران خودرو MVM X22

شرایط پیش فروش نقدی مدیران خودرو MVM X22 قیمت غیرقطعی

مدیران خودرو MVM X22 MT Luxury دنده ای :

مدل خودرو پیش پرداخت سود مشارکت جریمه تاخیر (مازاد سود مشارکت) زمان تحویل
زمان ثبت نام زمان دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو

MVM X22 MT Luxury

65،460،000 باقیمانده مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت به قیمت روز ۱۳٪ ۶٪ ۴ ماهه
54،550،000 ۱۵٪ ۵ ماهه
43،640،000 ۱۷٪ ۶ ماهه

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 MT Luxury

پیش پرداخت:

۱- زمان ثبت نام
65،460،000 - سود مشارکت ۱۳٪ - زمان تحویل ۴ماهه
54،550،000 - سود مشارکت ۱۵٪ - زمان تحویل  ۵ماهه
43،640،000 - سود مشارکت ۱۷٪ - زمان تحویل ۶ماهه

۲- زمان دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو
باقیمانده مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت به قیمت روز

جریمه تاخیر (مازاد سود مشارکت):
۶٪

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو  MVM X22 MT Sport Excellent دنده ای :

مدل خودرو پیش پرداخت سود مشارکت جریمه تاخیر (مازاد سود مشارکت) زمان تحویل
زمان ثبت نام زمان دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو

MVM X22 MT Sport Excellent

68،520،000 باقیمانده مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت به قیمت روز ۱۳٪ ۶٪ ۴ ماهه
57،100،000 ۱۵٪ ۵ ماهه
45،680،000 ۱۷٪ ۶ ماهه

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 MT Sport Excellent

پیش پرداخت:

۱- زمان ثبت نام
68،520،000 - سود مشارکت ۱۳٪ - زمان تحویل ۴ماهه
57،100،000 - سود مشارکت ۱۵٪ - زمان تحویل  ۵ماهه
45،680،000 - سود مشارکت ۱۷٪ - زمان تحویل ۶ماهه

۲- زمان دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو
باقیمانده مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت به قیمت روز

جریمه تاخیر (مازاد سود مشارکت):
۶٪

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو MVM X22 AT Luxury اتومات:

مدل خودرو پیش پرداخت سود مشارکت جریمه تاخیر (مازاد سود مشارکت) زمان تحویل
زمان ثبت نام زمان دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو

MVM X22 AT Luxury

74،160،000 باقیمانده مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت به قیمت روز ۱۳٪ ۶٪ ۴ ماهه
61،800،000 ۱۵٪ ۵ ماهه
49،440،000 ۱۷٪ ۶ ماهه

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

TIGGO 5 IE Excellent

پیش پرداخت:

۱- زمان ثبت نام
74،160،000 - سود مشارکت ۱۳٪ - زمان تحویل ۴ماهه
61،800،000 - سود مشارکت ۱۵٪ - زمان تحویل  ۵ماهه
49،440،000 - سود مشارکت ۱۷٪ - زمان تحویل ۶ماهه

۲- زمان دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو
باقیمانده مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت به قیمت روز

جریمه تاخیر (مازاد سود مشارکت):
۶٪

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو MVM X22 AT Excellent Sport اتومات :

مدل خودرو پیش پرداخت سود مشارکت جریمه تاخیر (مازاد سود مشارکت) زمان تحویل
زمان ثبت نام زمان دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو

MVM X22 AT Excellent Sport

77،280،000 باقیمانده مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت به قیمت روز ۱۳٪ ۶٪ ۴ ماهه
64،400،000 ۱۵٪ ۵ ماهه
51،520،000 ۱۷٪ ۶ ماهه

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

MVM X22 AT Excellent Sport

پیش پرداخت:

۱- زمان ثبت نام
77،280،000 - سود مشارکت ۱۳٪ - زمان تحویل ۴ماهه
64،400،000 - سود مشارکت ۱۵٪ - زمان تحویل  ۵ماهه
51،520،000 - سود مشارکت ۱۷٪ - زمان تحویل ۶ماهه

۲- زمان دعوتنامه ۱۵ روز پیش از تحویل خودرو
باقیمانده مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت به قیمت روز

جریمه تاخیر (مازاد سود مشارکت):
۶٪

قیمت ها به تومان می باشد.

پیش ثبت نام MVM X22

شرایط فروش مدیران خودرو

شرایط فروش تیگو 7

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 7 (Tiggo7)

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 7 (Tiggo 7)

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 5 (Tiggo5)

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 5 جدید (Tiggo 5)

شرایط فروش mvm 315

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 315

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 315

شرایط فروش آریزو 5 -mvm350

شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش mvm x33s

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33 S

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33 S

شرایط فروش مدیران خودرو MVM110s SPORT-

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 110s Sport

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 110s