شرایط فروش و بنر

خیابان انقلاب، پل چوبی، به سمت بهارستان، جنب پل چوبی، پلاک ۷۶ ۷۷۶۸۰۹۳۲ ۷۷۶۸۱۶۹۴

شرایط مدیران خودرو MVM X22

شرایط فروش نقدی مدیران خودرو MVM X22 :

تیپ خودرو مدل قیمت خودرو زمان تحویل

MVM X22 MT Luxury

۹۹

۱۷۹،۷۰۰،۰۰۰ ۴۵ روز کاری

MVM X22 MT Excellent Sport

۹۹

۱۹۸،۰۰۰،۰۰۰

MVM X22 AT Luxury

۹۹

۲۱۳،۷۰۰،۰۰۰

MVM X22 AT Excellent Sport

۲۲۲،۶۰۰،۰۰۰

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو MVM X22 :

MVM X22 MT Lux 99

اقساط ۶۰ ماهه + ۴۵ روز کاری

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط زمان تحویل

MVM X22 MT Lux 99

۱۷۹،۷۰۰،۰۰۰ ۷۱،۸۸۰،۰۰۰ ۱۲ ماهه – ماهیانه ۹،۹۹۹،۰۰۰ ۴۵ روز کاری
۲۴ ماهه – ماهیانه ۵،۵۳۱،۰۰۰
۳۶ ماهه – ماهیانه ۴،۰۸۵،۰۰۰
۴۸ ماهه – ماهیانه ۳،۳۹۹،۰۰۰
۶۰ ماهه – ماهیانه ۳،۰۱۷،۰۰۰

قیمت ها به تومان می باشد.

MVM X22 MT Excellent Sport 99

اقساط ۶۰ ماهه

مدل خودرو قیمت خودرو جمع مبالغ پرداختی
پیش پرداخت + بیمه + مالیات
مدت اقساط مبلغ هر قسط زمان تحویل

MVM X22 MT Excellent Sport 99

۱۹۸،۰۰۰،۰۰۰ ۷۹،۲۰۰،۰۰۰ ۱۲ ماهه – ماهیانه ۱۱،۱۶۶،۰۰۰ ۴۵ روز کاری
۲۴ ماهه – ماهیانه ۶،۲۰۸،۰۰۰
۳۶ ماهه – ماهیانه ۴،۵۸۱،۰۰۰
۴۸ ماهه – ماهیانه ۳،۷۶۸،۰۰۰
۶۰ ماهه – ماهیانه ۳،۳۳۴،۰۰۰

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت وام مدت اقساط
زمان ثبت نام ۲۵% نقد زمان صدور دعوتنامه به صورت منعطف حداقل ۱۵% نقد
MVM X22 Excellent Sport ۱۹۸،۰۰۰،۰۰۰ ۴۹،۵۰۰،۰۰۰ مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت حداکثر ۶۰% قیمت خودرو ۱۲
۲۴
۳۶
۴۸
۶۰
کارمزد پایه :
۲۱%
سود مشارکت :
۱۳%
سود انصراف :
۱۲%
سود تاخیر :
۱۴%
مدل سال :
۹۹
زمان تحویل :
۶۰ روز

قیمت ها به تومان می باشد.

MVM X22 AT Lux 99

اقساط ۶۰ ماهه + ۴۵ روز کاری

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط زمان تحویل

MVM X22 AT Lux 98

۲۱۳،۷۰۰،۰۰۰ ۸۵،۴۸۰،۰۰۰ ۱۲ ماهه – ماهیانه ۱۲،۰۵۱،۰۰۰ ۴۵ روز کاری
۲۴ ماهه – ماهیانه ۶،۷۰۰،۰۰۰
۳۶ ماهه – ماهیانه ۴،۹۴۴،۰۰۰
۴۸ ماهه – ماهیانه ۴،۰۸۷،۰۰۰
۶۰ ماهه – ماهیانه ۳،۵۸۸،۰۰۰

قیمت ها به تومان می باشد.

MVM X22 AT Excellent Sport 98

اقساط ۶۰ ماهه

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط زمان تحویل

MVM X22 AT Excellent Sport 99

۲۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ۸۴،۸۰۰،۰۰۰ ۱۲ ماهه – ماهیانه ۱۱،۷۹۶،۰۰۰ ۴۵ روز کاری
۲۴ ماهه – ماهیانه ۶،۵۲۵،۰۰۰
۳۶ ماهه – ماهیانه ۴،۸۲۰،۰۰۰
۴۸ ماهه – ماهیانه ۴،۰۰۹،۰۰۰
۶۰ ماهه – ماهیانه ۳،۵۵۹،۰۰۰

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت وام مدت اقساط
زمان ثبت نام ۲۵% نقد زمان صدور دعوتنامه به صورت منعطف حداقل ۱۵% نقد
MVM X22 AT Excellent Sport ۲۲۲،۶۰۰،۰۰۰ ۵۵،۶۵۰،۰۰۰ مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت حداکثر ۶۰% قیمت خودرو ۱۲
۲۴
۳۶
۴۸
۶۰
کارمزد پایه :
۲۱%
سود مشارکت :
۱۳%
سود انصراف :
۱۲%
سود تاخیر :
۱۴%
مدل سال :
۹۹
زمان تحویل :
۶۰ روز

قیمت ها به تومان می باشد.

پیش ثبت نام MVM X22

لطفا خارج از محدوده تهران و حومه پیش ثبت‌نام نفرمایید.

شرایط فروش مدیران خودرو و چری

شرایط فروش تیگو 7

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو ۷ (Tiggo7)

فروش نقد و اقساطی چری تیگو ۷

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو ۵ (Tiggo5)

فروش نقد و اقساطی چری تیگو ۵ جدید (Tiggo 5)

شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو ۶ (Arrizo 6)

فروش نقد و اقساطی چری آریزو ۶ (Arrizo 6)

شرایط فروش آریزو 5 -mvm350

شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو ۵ (Arrizo 5)

فروش نقد و اقساطی چری آریزو ۵ (Arrizo 5)

شرایط فروش MVM X55

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X55

فروش نقد و اقساطی MVM X55

شرایط فروش mvm x33s

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33 S

فروش نقد و اقساطی MVM X33 S

شرایط فروش mvm 315

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 315

فروش نقد و اقساطی MVM 315

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو MVM X22 مدل ۹۸ + لیزینگ کارامد:

MVM X22 MT Lux 98

اقساط ۴۸ ماهه – لیزینگ کارامد

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط زمان تحویل
MVM X22 MT Lux 98 ۱۷۲،۷۰۰،۰۰۰ ۷۱،۷۰۰،۰۰۰ ۱۲ ماهه ۹،۶۴۸،۰۰۰ ۳۰ روز کاری
۷۳،۱۱۰،۰۰۰ ۲۴ ماهه ۵،۳۲۴،۰۰۰
۷۴،۳۷۰،۰۰۰ ۳۶ ماهه ۳،۹۰۳،۰۰۰
۷۵،۶۴۰،۰۰۰ ۴۸ ماهه ۳،۲۰۸،۰۰۰

قیمت ها به تومان می باشد.

MVM X22 MT Excellent Sport 98

اقساط ۴۸ ماهه – لیزینگ کارامد

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط زمان تحویل
MVM X22 MT Excellent Sport 98 ۱۸۱،۲۰۰،۰۰۰ ۷۵،۲۰۰،۰۰۰ ۱۲ ماهه ۱۰،۱۲۳،۰۰۰ ۳۰ روز کاری
۷۶،۶۷۰،۰۰۰ ۲۴ ماهه ۵،۵۸۶،۰۰۰
۷۷،۹۹۰،۰۰۰ ۳۶ ماهه ۴،۰۹۶،۰۰۰
۷۹،۳۲۰،۰۰۰ ۴۸ ماهه ۳،۳۶۶،۰۰۰

قیمت ها به تومان می باشد.

MVM X22 AT Lux 98

اقساط ۴۸ ماهه – لیزینگ کارامد

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط زمان تحویل
MVM X22 AT Lux 98 ۱۹۵،۶۰۰،۰۰۰ ۸۱،۱۳۰،۰۰۰ ۱۲ ماهه ۱۰،۹۲۷،۰۰۰ ۳۰ روز کاری
۸۲،۷۱۰،۰۰۰ ۲۴ ماهه ۶،۰۳۰،۰۰۰
۸۴،۱۳۰،۰۰۰ ۳۶ ماهه ۴،۴۲۱،۰۰۰
۸۵،۵۶۰،۰۰۰ ۴۸ ماهه ۳،۶۳۴،۰۰۰

قیمت ها به تومان می باشد.

MVM X22 AT Excellent Sport 98

اقساط ۴۸ ماهه – لیزینگ کارامد

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط زمان تحویل
MVM X22 AT Excellent Sport 98 ۲۰۳،۸۰۰،۰۰۰ ۸۴،۵۱۰،۰۰۰ ۱۲ ماهه ۱۱،۳۸۶،۰۰۰ ۳۰ روز کاری
۸۶،۱۵۰،۰۰۰ ۲۴ ماهه ۶،۲۸۳،۰۰۰
۸۷،۶۲۰،۰۰۰ ۳۶ ماهه ۴،۶۰۷،۰۰۰
۸۹،۱۱۰،۰۰۰ ۴۸ ماهه ۳،۷۸۶،۰۰۰

قیمت ها به تومان می باشد.