جستجو کن ...

شرایط فروش و بنر

خیابان انقلاب، پل چوبی، به سمت بهارستان، جنب پل چوبی، پلاک ۷۶ ۷۷۶۸۰۹۳۲ ۷۷۶۸۱۶۹۴

شرایط مدیران خودرو MVM X22

شرایط فروش نقدی مدیران خودرو MVM X22 :

تیپ خودرو مدل قیمت خودرو زمان تحویل

MVM X22 MT

۹۷

161،800،000 ۳۰ روز کاری

۹۸

موجود نمی باشد

MVM X22 MT Luxury

۹۷

164،800،000

۹۸

172،700،000

MVM X22 MT Sport Excellent

۹۷

169،600،000

۹۸

موجود نمی باشد

MVM X22 MT Excellent Sport

۹۷

172،600،000

۹۸

موجود نمی باشد

MVM X22 AT Luxury

۹۷

186،700،000

۹۸

195،600،000

MVM X22 AT Excellent Sport

۹۷

194،700،000

۹۸

203،800،000

قیمت ها به تومان می باشد.

تیپ خودرو مدل قیمت خودرو زمان تحویل

MVM X22 MT

۹۷

161،800،000 ۳۰ روز کاری

۹۸

موجود نمی باشد

MVM X22 MT Luxury

۹۷

164،800،000

۹۸

172،700،000

MVM X22 MT Sport Excellent

۹۷

169،600،000

۹۸

موجود نمی باشد

MVM X22 MT Excellent Sport

۹۷

172،600،000

۹۸

موجود نمی باشد

MVM X22 AT Luxury

۹۷

186،700،000

۹۸

195،600،000

MVM X22 AT Excellent Sport

۹۷

194،700،000

۹۸

203،800،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو MVM X22 مدل ۹۸ + شرکت وفا:

MVM X22 MT Lux 98

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط زمان تحویل
MVM X22 MT Lux 98 172،700،000 86،350،000 ۱۲ ماهه 8،226،000 ۳۰ روز کاری
۲۴ ماهه 4،673،000
۳۶ ماهه 3،525،000
۴۸ ماهه 2،980،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت و مبلغ قسط
MVM X22 MT Lux 98

تحویل : ۳۰ روز کاری

172،700،000 86،350،000 ۱۲ ماهه - 8،226،000
۲۴ ماهه - 4،673،000
۳۶ ماهه - 3،525،000
۴۸ ماهه - 2،980،000

قیمت ها به تومان می باشد.

MVM X22 MT Excellent Sport 98:

اقساط ۶۰ ماهه

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط زمان تحویل
MVM X22 MT Exe Sp 98 181،200،000 81،540،000 ۱۲ ماهه 9،461،000 ۳۰ روز کاری
۲۴ ماهه 5،358،000
۳۶ ماهه 4،031،000
۴۸ ماهه 3،401،000
۶۰ ماهه 3،051،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت و مبلغ قسط
MVM X22 MT Exe Sp 98

تحویل : ۳۰ روز کاری

 

181،200،000 81،540،000 ۱۲ ماهه - 9،461،000
۲۴ ماهه - 5،358،000
۳۶ ماهه - 4،031،000
۴۸ ماهه - 3،401،000
۶۰ ماهه - 3،051،000

قیمت ها به تومان می باشد.

MVM X22 AT Lux 98

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط زمان تحویل
MVM X22 AT Lux 98 195،600،000 97،800،000 ۱۲ ماهه 9،315،000 ۳۰ روز کاری
۲۴ ماهه 5،292،000
۳۶ ماهه 3،991،000
۴۸ ماهه 3،374،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت و مبلغ قسط
MVM X22 AT Lux 98

تحویل : ۳۰ روز کاری

192،600،000 97،800،000 ۱۲ ماهه - 9،315،000
۲۴ ماهه - 5،292،000
۳۶ ماهه - 3،991،000
۴۸ ماهه - 3،374،000

قیمت ها به تومان می باشد.

MVM X22 AT Excellent Sport 98:

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط زمان تحویل
MVM X22 AT Exe Sp 98 203،800،000 101،900،000 ۱۲ ماهه 9،705،000 ۳۰ روز کاری
۲۴ ماهه 5،513،000
۳۶ ماهه 4،157،000
۴۸ ماهه 3،514،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت و مبلغ قسط
MVM X22 AT Exe Sp 98

تحویل : ۳۰ روز کاری

203،800،000 101،900،000 ۱۲ ماهه - 9،705،000
۲۴ ماهه - 5،513،000
۳۶ ماهه - 4،157،000
۴۸ ماهه - 3،514،000

قیمت ها به تومان می باشد.

پیش ثبت نام MVM X22

.لطفا خارج از محدوده ی تهران و حومه پیش ثبت نام نفرمایید

شرایط فروش مدیران خودرو

شرایط فروش تیگو 7

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 7 (Tiggo7)

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 7 (Tiggo 7)

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 5 (Tiggo5)

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 5 جدید (Tiggo 5)

شرایط فروش mvm 315

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 315

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 315

شرایط فروش آریزو 5 -mvm350

شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش mvm x33s

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33 S

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33 S

شرایط فروش مدیران خودرو MVM110s SPORT-

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 110s Sport

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 110s