جستجو کن ...

شرایط فروش و بنر

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X22 

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X22 مدل 

MT دنده ای:

مدل خودرو قیمت خودرو پرداخت اولیه مدت اقساط بازپرداخت مبلغ هر چک

MVM X22 MT

تحویل فوری

61،600،000 30،800،000
۱۲ ماهه ۴چک ۳ماهه 7،891،900
۱۸ ماهه ۶چک ۳ماهه 6،145،000
۲۴ ماهه ۸چک ۳ماهه 4،863،600
۳۰ ماهه ۱۰چک ۳ماهه 4،252،000
۳۶ ماهه ۱۲چک ۳ماهه 3،779،100

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو مدت اقساط - مبلغ چک

MVM X22 MT

قیمت خودرو : 61،600،000

پرداخت اولیه
30،800،000

تحویل فوری

۱۲ ماهه - ۴ چک ۳ ماهه - 7،891،900
۱۸ ماهه - ۶ چک ۳ ماهه - 6،145،000
۲۴ ماهه - ۸ چک ۳ ماهه - 4،863،600
۳۰ ماهه - ۱۰ چک ۳ ماهه - 4،252،000
۳۶ ماهه - ۱۲ چک ۳ ماهه - 3،779،100

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X22 مدل MT SPORT دنده ای:

مدل خودرو قیمت خودرو پرداخت اولیه مدت اقساط بازپرداخت مبلغ هر چک

MVM X22 MT SPORT

تحویل فوری

63،300،000 31،650،000
۱۲ ماهه ۴چک ۳ماهه 8،109،700
۱۸ ماهه ۶چک ۳ماهه 6،314،600
۲۴ ماهه ۸چک ۳ماهه 4،997،800
۳۰ ماهه ۱۰چک ۳ماهه 4،369،300
۳۶ ماهه ۱۲چک ۳ماهه 3،834،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو مدت اقساط - مبلغ چک

MVM X22 MT SPORT

قیمت خودرو : 63،300،000

پرداخت اولیه

۱-زمان ثبت نام
31،650،000

تحویل فوری

۱۲ ماهه - ۴ چک ۳ ماهه - 8،109،700
۱۸ ماهه - ۶ چک ۳ ماهه - 6،314،600
۲۴ ماهه - ۸ چک ۳ ماهه - 4،997،800
۳۰ ماهه - ۱۰ چک ۳ ماهه - 4،369،300
۳۶ ماهه - ۱۲ چک ۳ ماهه - 3،834،000

قیمت ها به ریال می باشد.

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X22 مدل MT SPORT EX:

مدل خودرو قیمت خودرو پرداخت اولیه مدت اقساط بازپرداخت مبلغ هر چک

MVM X22 MT SPORT EX

تحویل فوری

64،600،000 32،300،000
۱۲ ماهه ۴چک ۳ماهه 8،276،200
۱۸ ماهه ۶چک ۳ماهه 6،444،300
۲۴ ماهه ۸چک ۳ماهه 5،100،500
۳۰ ماهه ۱۰چک ۳ماهه 4،459،100
۳۶ ماهه ۱۲چک ۳ماهه 3،963،100

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو مدت اقساط - مبلغ چک

MVM X22 MT SPORT EX

قیمت خودرو : 64،600،000

پرداخت اولیه : 32،300،000

تحویل فوری

۱۲ ماهه - ۴ چک ۳ ماهه - 8،276،200
۱۸ ماهه - ۶ چک ۳ ماهه - 6،444،300
۲۴ ماهه - ۸ چک ۳ ماهه - 5،100،500
۳۰ ماهه - ۱۰ چک ۳ ماهه - 4،459،100
۳۶ ماهه - ۱۲ چک ۳ ماهه - 3،963،100

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X22 مدل AT:

مدل خودرو قیمت خودرو پرداخت اولیه مدت اقساط بازپرداخت مبلغ هر چک

MVM X22   AT

تحویل فوری

70،200،000 35،100،000
۱۲ ماهه ۴چک ۳ماهه 8،993،700
۱۸ ماهه ۶چک ۳ماهه 7،002،900
۲۴ ماهه ۸چک ۳ماهه 5،542،600
۳۰ ماهه ۱۰چک ۳ماهه 4،845،600
۳۶ ماهه ۱۲چک ۳ماهه 4،306،700

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو مدت اقساط - مبلغ چک

MVM X22 AT

قیمت خودرو : 70،200،000

پرداخت اولیه
35،100،000

تحویل فوری

۱۲ ماهه - ۴ چک ۳ ماهه - 8،993،700
۱۸ ماهه - ۶ چک ۳ ماهه - 7،002،900
۲۴ ماهه - ۸ چک ۳ ماهه - 5،542،600
۳۰ ماهه - ۱۰ چک ۳ ماهه - 4،845،600
۳۶ ماهه - ۱۲ چک ۳ ماهه - 4،306،700

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X22 مدل AT SPORT:

مدل خودرو قیمت خودرو پرداخت اولیه مدت اقساط بازپرداخت مبلغ هر چک

MVM X22 AT SPORT

تحویل فوری

71،800،000 35،900،000
۱۲ ماهه ۴چک ۳ماهه 9،198،700
۱۸ ماهه ۶چک ۳ماهه 7،162،500
۲۴ ماهه ۸چک ۳ماهه 5،668،900
۳۰ ماهه ۱۰چک ۳ماهه 4،956،100
۳۶ ماهه ۱۲چک ۳ماهه 4،404،800

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو مدت اقساط - مبلغ چک

MVM X22 AT SPORT

قیمت خودرو : 71،800،000

پرداخت اولیه
35،900،000

تحویل فوری

۱۲ ماهه - ۴ چک ۳ ماهه - 9،198،700
۱۸ ماهه - ۶ چک ۳ ماهه - 7،162،500
۲۴ ماهه - ۸ چک ۳ ماهه - 5،668،900
۳۰ ماهه - ۱۰ چک ۳ ماهه -4،956،100
۳۶ ماهه - ۱۲ چک ۳ ماهه - 4،404،800

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X22 مدل AT SPORT EX:

مدل خودرو قیمت خودرو پرداخت اولیه مدت اقساط بازپرداخت مبلغ هر چک

MVM X22 AT SPORT EX

تحویل فوری

73،200،000 36،600،000
۱۲ ماهه ۴چک ۳ماهه 9،378،100
۱۸ ماهه ۶چک ۳ماهه 7،302،200
۲۴ ماهه ۸چک ۳ماهه 5،779،500
۳۰ ماهه ۱۰چک ۳ماهه 5،052،700
۳۶ ماهه ۱۲چک ۳ماهه 4،490،700

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو مدت اقساط - مبلغ چک

MVM X22 AT SPORT EX

قیمت خودرو : 73،200،000

پرداخت اولیه


36،600،000

تحویل فوری

۱۲ ماهه - ۴ چک ۳ ماهه - 9،378،000
۱۸ ماهه - ۶ چک ۳ ماهه - 7،302،200
۲۴ ماهه - ۸ چک ۳ ماهه - 5،779،500
۳۰ ماهه - ۱۰ چک ۳ ماهه - 5،052،700
۳۶ ماهه - ۱۲ چک ۳ ماهه - 4،490،700

قیمت ها به تومان می باشد.

نکات مهم

۱- انتخاب تعداد چک و مدت باز پرداخت تا سقف مدت زمان اعلام شده در این بخش‌نامه، بر عهده مشتری بوده و بر اساس محاسبات مکانیزه سیستم فروش است.
۲- تاریخ و مبلغ چک‌ها پس از انتخاب شرایط خرید مشتری، توسط سیستم فروش به صورت مکانیزه محاسبه و مشخص خواهد شد.
۳- امکان پرداخت حواله صادر شده خارج از زمان تعیین شده (۷۲ ساعت پس از ثبت نام) به صورت اتوماتیک در شبکه بانکی وجود نخواهد داشت.
۴- تعداد در نظر گرفته شده برای این خودروها محدود بوده و در صورت تکمیل ظرفیت، سیستم ثبت‌نام غیرفعال می‌گردد.
۵- در این روش ثبت‌نامی امکان صلح برای مشتریان محترم فراهم می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، دانلود نمایید.

دانلود شرایط فروش

پیش ثبت نام MVM X22


شرایط فروش مدیران خودرو

شرایط فروش تیگو 7 - mvm350

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 7 (Tiggo7)

شرایط فروش مدیران خودرو ، فروش اقساطی چری تیگو 7 (Tiggo 7) مدل اکسلنت

شرایط فروش تیگو 5 - mvm350

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 5 (Tiggo5)

شرایط فروش مدیران خودرو ، فروش اقساطی چری تیگو 5 جدید (Tiggo 5) مدل اکسلنت و لاکچری اسپورت

شرایط فروش آریزو 5 -mvm350

شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش مدیران خودرو ، فروش اقساطی چری آریزو 5 (Arrizo 5) مدل اکسلنت و دنده ای

شرایط فروش mvm x33s

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33s

شرایط فروش مدیران خودرو ، فروش اقساطی MVM X33s مدل اسپورت و دنده ای

شرایط فروش mvm 315

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 315

شرایط فروش مدیران خودرو ، فروش اقساطی MVM 315 مدل اکسلنت و لاکچری اسپورت