محصولات اکستریم شاسی بلند

TXL

اکستریم تی ایکس ال (Xtrim TXL)

آخرین بروز رسانی

فروردین - 1403
LX

اکستریم ال ایکس (Xtrim LX)

آخرین بروز رسانی

فروردین - 1403
VX

اکستریم وی ایکس (Xtrim VX)

آخرین بروز رسانی

فروردین - 1403