کمک فنر جلو راست آریزو 5 مدل CVT

کمک فنر جلو راست آریزو 5 مدل CVT

کد فنی قطعه
J60-2905020
مدل خودرو
ARRIZO5 cvt