کمک فنر جلو چپ آریزو 5 مدل CVT

کمک فنر جلو چپ آریزو 5 مدل CVT

کد فنی قطعه
J60-2905010
مدل خودرو
ARRIZO5 cvt