نمایندگی مدیران خودرو تبریز - تقیان

حوزه فعالیت

واحد قطعات

تبریز، خیابان راه آهن (قونقاباشی)، روبروی بازارمرکزی ابزار، جنب بازار ابزار 110 امیر