نمایندگی مدیران خودرو ارومیه - اروم چی چست خودرو

حوزه فعالیت

واحد فروش

ارومیه، پل قویون، اول جاده بند،روبری پمپ بنزین

واحد خدمات

ارومیه، بلوار شیخ شلتوت، پایین تر از پمپ بنزین، پلاک 87