نمایندگی مدیران خودرو اهواز - نجفی سولاری

حوزه فعالیت

واحد فروش

اهواز، اتوبان آیت الله بهبهانی، روبروی مصلی

واحد فروش

اهواز، بلوار پاسداران، روبروی کوی فرهنگیان، بین خیابان 2 و 3 پاستوریزه

واحد خدمات

اهواز، بلوار پاسداران، روبروی کوی فرهنگیان، بین خیابان 2 و 3 پاستوریزه