کد 5069 البرز

نمایندگی مدیران خودرو کرج - مومنی جو

حوزه فعالیت

واحد قطعات

کرج، جاده ملارد، نرسیده به کانال فردیس، بین گلستان 49 و 51، روبروی پمپ بنزین البرز