کد 5079 تهران

نمایندگی مدیران خودرو تهران - بدخش

حوزه فعالیت

واحد قطعات

تهرانپارس، خیابان وفادار شرقی، خیابان سلطانی(۱۳۷)، پلاک ۲۵۶