کد 449 زنجان

نمایندگی مدیران خودرو زنجان - خوش خطی

حوزه فعالیت

واحد فروش

زنجان، کمربندی خیام غربی، جنب کارواش خیام

واحد فروش

زنجان، قبل از تقاطع گاوازنگ، شهرک کارمندان

واحد خدمات

زنجان، کمربندی خیام غربی، جنب کارواش خیام