کد 441 تهران

نمایندگی مدیران خودرو پاکدشت - عسگری فر

حوزه فعالیت

واحد فروش

پاکدشت، خاتون آباد، جنب سعید پلاستیک، (نرسیده به بیمارستان شهدای پاکدشت)

واحد خدمات