کد 433 قم

نمایندگی مدیران خودرو قم - تجارت پیشگان

حوزه فعالیت

واحد فروش

قم، خیابان اراک کوچه 17، بعد از نمایندگی هیوندا

واحد خدمات

جاده قدیم قم- تهران، بعد از پل دستغیب، انتهای کوچه 3