کد 429 فارس

نمایندگی مدیران خودرو کازرون - زهرایی

حوزه فعالیت

واحد فروش

کازرون، بلوار پریشان، بعد از پایانه مسافربری، مجتمع زهرایی نمایندگی مدیران خودرو زهرایی کد 429

واحد خدمات

کازرون، بلوار ملت (دانشگاه آزاد اسلامی)، نبش جاده دوان