نمایندگی مدیران خودرو اصفهان - دیانت دار

حوزه فعالیت

واحد فروش

اصفهان، خیابان صغیر، بین تقاطع صغیر و تقاطع عسگری

واحد خدمات

اصفهان، اتوبان ذوب آهن، کنار گذر غرب به شرق 500 متر بعد از پل هوایی کلیشاد مقابل تابلو کیلومتر 5 اصفهان