کد 418 گیلان

نمایندگی مدیران خودرو تالش - پورمراد

حوزه فعالیت

واحد فروش

تالش، میدان آزادی، بلوار پاییزان

واحد خدمات

تالش، بلوار نیایش، روبروی ترمینال تالش- رشت