ساعات کاری: شنبه لغایت چهارشنبه 13:00-08:00    19:00-16:00 پنجشنبه 13:00-08:00

نمایشگاه1 و خدمات پس از فروش: بوشهر،میدان آزادی، خیابان سپهبد قرنی، جنب ترمینال
نمایشگاه2: بهمنی، خیابان ماهینی، نرسیده به میدان رفاه

شماره تماس :
نمایشگاه1و خدمات پس از فروش: 3570003077
نمایشگاه2: 07733448113