نمايندگی فروش مديران خودرو

نمایشگاه۱: بوشهر،میدان آزادی، خیابان سپهبد قرنی، جنب ترمینال – ۰۷۷۳۵۷۰۰۰۳ 
نمایشگاه۲: بهمنی، خیابان ماهینی، نرسیده به میدان رفاه

نمايندگی خدمات پس از فروش مديران خودرو

تعمیرگاه: بوشهر،میدان آزادی، خیابان سپهبد قرنی، جنب ترمینال – ۰۷۷۳۳۵۷۰۰۳۴

ساعت کاری شش ماهه‌ی اول سال شش ماهه‌ی دوم سال پنجشنبه‌ها
صبح ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۳:۳۰ – ۰۸:۰۰
عصر ۱۹:۰۰ – ۱۶:۰۰ ۱۹:۰۰ – ۱۶:۰۰  

مجهزترین تعمیرگاه مدیران خودرو نمایندگی ۳۵۰ با کاملترین خدمات در خدمت مشتریان خود می باشد.

تهران، خیابان دماوند، خیابان آیت، نرسیده به چهارراه تلفنخانه، جنب بانک انصار، شماره ۱۳۳ ۰۲۱۷۷۹۷۲۰۲۲ ۰۲۱۷۷۹۷۱۷۱۴