کد 416 بوشهر

نمایندگی مدیران خودرو بوشهر - دیسی

حوزه فعالیت

واحد فروش

بوشهر، بزرگراه شهید قرنی نرسیده به تقاطع آزادی (برج)، جنب پایانه مسافربری

واحد خدمات