کد 414 سمنان

نمایندگی مدیران خودرو شاهرود - رضایی

حوزه فعالیت

واحد فروش

شاهرود، میدان هفت تیر، جاده کارخانه قند، اولین فرعی سمت راست، گروه خودروئی رضائی

واحد خدمات