نمایندگی مدیران خودرو رامسر - قدیری عمران

حوزه فعالیت

واحد فروش

رامسر،رمک،اول خیابان کاشانی،جنب ایستگاه تاکسی سادات شهر

واحد خدمات

رامسر، ابتدای خیابان کاشانی، صنایع غدیر