کد 407 کرمان

نمایندگی مدیران خودرو رفسنجان - گسترش ایده‌های تجاری (دلیلی)

حوزه فعالیت

واحد فروش

رفسنجان، خیابان مطهری

واحد فروش

کرمان، کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 67

واحد خدمات

کرمان،بلوار شهید صدوقی، بعد ازخیابان والفجر جنوبی