نمايندگی فروش مديران خودرو

نمایشگاه 1: اردبیل،مابین ایستگاه سرعین و چهارراه حافظ نبش کوچه سماء تلفن: 04533260004

نمايندگی خدمات پس از فروش مديران خودرو

تعمیرگاه: کیلومتر2 جاده سرعین-نرسیده به شام  اسبی – تلفن: 04533573029 – 0453326004 – 04533260003

ساعت کاری شش ماهه‌ی اول سال شش ماهه‌ی دوم سال پنجشنبه‌ها
صبح 13:00 – 08:00 13:00 – 08:00 14:00 – 08:00
عصر 18:30 – 15:00 18:00 – 15:00  

مجهزترین تعمیرگاه مدیران خودرو نمایندگی ۳۵۰ با کاملترین خدمات در خدمت مشتریان خود می باشد.

تهران، خیابان دماوند، خیابان آیت، نرسیده به چهارراه تلفنخانه، جنب بانک انصار، شماره ۱۳۳ ۰۲۱۷۷۹۷۲۰۲۲ ۰۲۱۷۷۹۷۱۷۱۴