آرشام موتور اردبیل ( 405 )

آدرس نمایشگاه 1: اردبیل،مابین ایستگاه سرعین و چهارراه حافظ نبش کوچه سماء تلفن: 33260004
آدرس نمایشگاه 2:اردبیل خیابان عطایی جنب تالار مجلل تلفن:33234511
آدرس تعمیرگاه: کیلومتر2 جاده سرعین-نرسیده به شام  اسبی تلفن: 33573029
شماره تماس : 0453326004-04533260003