کد 399 تهران

نمایندگی مدیران خودرو تهران - رودکی

حوزه فعالیت

واحد فروش

خیابان رودکی، حد فاصل آذربایجان و ارومیه، پلاک 764 (خارج از محدوده ترافیک زوج و فرد)

واحد خدمات

خیابان رودکی، حد فاصل آذربایجان و ارومیه، پلاک 762