آدرس:
نمایشگاه 1:بجنورد،میدان خرمشهر،روبروی هلال احمر
نمایشگاه2: شیروان،بلوار امام خمینی،نبش چهارراه قدیم
خدمات پس از فروش: بجنورد، 32 متری شهدا، روبروی پارک موتوری شهرداری، جنب ایستگاه اب بش قارداش

شماره تماس :
فروش2- 05836222178
فروش 1 05832260086
خدمات پس از فروش: 058327282376