نمایندگی مدیران خودرو زاهدان - آذرخش بجستانی

حوزه فعالیت

واحد فروش

زاهدان،میدان 15 خرداد،ابتدای میرزای شیرازی، روبروی بانک ملی

واحد خدمات

زاهدان، تقاطع خیابان امام خمینی و مولوی، جنب پاساژ هامون