نمایندگی مدیران خودرو ساری - بخشی

حوزه فعالیت

واحد فروش

ساری، کیلومتر 2 اتوبان ساری- قائم شهر، 200 متر بعد از اداره آبیاری

واحد خدمات