نمايندگی فروش مديران خودرو

نمایشگاه: ایلام، میدان امام حسین – ۰۸۴۳۲۲۴۷۲۱۷

ساعت کاری شش ماهه‌ی اول سال شش ماهه‌ی دوم سال پنجشنبه‌ها
صبح ۱۲:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۲:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۲:۰۰ – ۰۸:۰۰
عصر ۲۰:۰۰ – ۱۴:۰۰ ۲۰:۰۰ – ۱۴:۰۰ ۲۰:۰۰ – ۱۴:۰۰

نمايندگی خدمات پس از فروش مديران خودرو

آدرس تعمیرگاه: ایلام میدان امام حسن جنب نمایندگی ایران خودرو – ۰۸۴۳۲۲۴۷۲۳۶

ساعت کاری شش ماهه‌ی اول سال شش ماهه‌ی دوم سال پنجشنبه‌ها
صبح ۱۲:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۲:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۲:۰۰ – ۰۸:۰۰
عصر ۱۸:۰۰ – ۱۴:۰۰ ۱۸:۰۰ – ۱۴:۰۰

مجهزترین تعمیرگاه مدیران خودرو نمایندگی ۳۵۰ با کاملترین خدمات در خدمت مشتریان خود می باشد.

تهران، خیابان دماوند، خیابان آیت، نرسیده به چهارراه تلفنخانه، جنب بانک انصار، شماره ۱۳۳ ۰۲۱۷۷۹۷۲۰۲۲ ۰۲۱۷۷۹۷۱۷۱۴