آدرس:
نمایشگاه:دزفول،خیابان 45 متری آتش نشانی،بین کشاورز و سجاد.
تعمیرگاه: دزفول،بعد از پل الغدیر،ابتدای جاده سنجر،نمایندگی مدیران خودرو

شماره تماس :
فروش:06142236404
خدمات پس از فروش:06142426950-06142426960