نمایندگی مدیران خودرو نقده - قاسمی

حوزه فعالیت

واحد فروش

نقده، ابتدای بلوار آزادی (خیابان پیرانشهر)

واحد خدمات

نقده، ابتدای بلوار آزادی