نمایندگی مدیران خودرو آبادان - کریم پور

حوزه فعالیت

واحد فروش

آبادان، ابتدای جاده ماهشهر، شهرک خودرویی آبادان

واحد خدمات

آبادان، ایستگاه 1، روبروی دادگستری آبادان، بین بهار 90 و 91