ساعت پذیرش:  شنبه تا چهارشنبه:-16:30-08:00 –  پنجشنبه:13:00-08:00
ساعت کار : شنبه تا چهارشنبه 13:00-08:00  -نوبت عصر:17:00-14:00   پنجشنبه:13:00-08:00

نمایشگاه:مشهد،خیابان کوشش، نبش کوشش 24، پلاک364.
تعمیرگاه: مشهد،ابتدای جاده قدیم نیشابور،خ سد طرق،جنب شرکت ایران گاز

شماره تماس :
فروش:1-05133448000
خدمات پس از فروش:05133210420