نمایندگی مدیران خودرو قائم شهر - نیکزاد

حوزه فعالیت

واحد فروش

قائمشهر، میدان جانبازان، کیلومتر 5 اتوبان قائمشهر به ساری، روبروی شهر ارطه

واحد خدمات