نمایندگی مدیران خودرو نیشابور - شرکت بازرگانی معین خودرو خیام

حوزه فعالیت

واحد فروش

نیشابور، بلوار بعثت، بعداز خاتم النبین، روبروی بعثت 46

واحد خدمات

نیشابور، ابتدای جاده نیشابور-مشهد، روبروی پمپ بنزین صحرانورد