ساعات پذیرش وکار : شنبه تا چهارشنبه :  12:30-08:00     19:00-16:00 – پنج شنبه :12:00- 08:00

آدرس:
نمایشگاه(1) و تعمیرگاه: کرمان،بلوار شهید صدوقی،بعد از پل راه آهن،روبروی بلوار امام رضا.
نمایشگاه(2): سیرجان،بلوار سیدجمال الدین،روبروی هتل کهکشان
نمایشگاه(3): کرمان،بلوار انتهای پارادیس

شماره تماس :
فروش(1):2-03432617991- 0343614
خدمات پس از فروش:03432617993
فروش(2): 42268953
فروش(3) : ,-32724755 -03432710352