کد 328 کرمان

نمایندگی مدیران خودرو سیرجان - محتشم ماهانی

حوزه فعالیت

واحد فروش

سیرجان، بلوار سیدجمال الدین، روبروی هتل کهکشان

واحد فروش

کرمان، بلوار شهید صدوقی، بعد از پل راه آهن، روبروی بلوارامام رضا

واحد خدمات

کرمان، بلوار شهید صدوقی، بعد از پل راه آهن، روبروی بلوارامام رضا