ساعت کاری: شنبه الی چهارشنبه 18:00-07:00  پنجشنبه 14:00-07:00

نمایشگاه: تهران-کیلومتر 20 جاده قدیم، نرسیده به سه راهی شهر قدس-جنب نمایندگی ایران خودرو
خدمات پس از فروش: تهران، کیلومتر 20 جاده مخصوص کرج بعد از سه راه کارونسرا سنگی کوچه آذر 3