نمايندگی فروش مديران خودرو

نمایشگاه: بندرترکمن،ابتدای جاده گرگان – ۰۱۷۳۴۲۸۴۱۷۰

نمايندگی خدمات پس از فروش مديران خودرو

تعمیرگاه: بندرترکمن،ابتدای جاده گرگان – ۰۱۷۳۴۲۸۴۱۷۰

ساعت کاری شش ماهه‌ی اول سال شش ماهه‌ی دوم سال پنجشنبه‌ها
صبح ۱۲:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۲:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۲:۰۰ – ۰۸:۰۰
عصر ۱۷:۰۰ – ۱۴:۰۰ ۱۷:۰۰ – ۱۴:۰۰  

مجهزترین تعمیرگاه مدیران خودرو نمایندگی ۳۵۰ با کاملترین خدمات در خدمت مشتریان خود می باشد.

تهران، خیابان دماوند، خیابان آیت، نرسیده به چهارراه تلفنخانه، جنب بانک انصار، شماره ۱۳۳ ۰۲۱۷۷۹۷۲۰۲۲ ۰۲۱۷۷۹۷۱۷۱۴