نمایندگی مدیران خودرو ساری - نادری

حوزه فعالیت

واحد فروش

ساری، جاده ساری به نکا ، بعد از شرکت نفت ، هولا

واحد خدمات

کیلومتر 3 جاده ساری به نکا ،بعد از سه راهی شهید زارع ،جنب نمایندگی سایپا نادری