ساعت پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از 7.30 تا 10 پنجشنبه از 7.30 تا 9
ساعت کار : شنبه تا چهار شنبه نوبت صبح از 7.30 تا 13 نوبت بعد از ظهر 15 تا 18 پنجشنبه:از 7.30 تا 13

آدرس:
فروش: زنجان،میدان آزادی،خیابان کشاورز،روبروی مدرسه دهخدا
خدمات: زنجان – خیام شرقی- روبروی خیابان صدر جهان

شماره تماس :
فروش:02433364625
خدمات پس از فروش:02433324385 , 02433324380