نمايندگی فروش مديران خودرو

نمایشگاه: زنجان،میدان آزادی،خیابان کشاورز،روبروی مدرسه دهخدا – ۰۲۴۳۳۳۶۴۶۲۵ 

نمايندگی خدمات پس از فروش مديران خودرو

تعمیرگاه: زنجان – خیام شرقی- روبروی خیابان صدر جهان – ۰۲۴۳۳۳۲۴۳۸۵  – 02433324380

ساعت کاری شش ماهه‌ی اول سال شش ماهه‌ی دوم سال پنجشنبه‌ها
صبح ۱۳:۳۰ – ۰۸:۰۰ ۱۳:۳۰ – ۰۸:۰۰ ۱۴:۰۰ – ۰۸:۰۰
عصر ۱۸:۰۰ – ۱۵:۰۰ ۱۸:۰۰ – ۱۵:۰۰  

مجهزترین تعمیرگاه مدیران خودرو نمایندگی ۳۵۰ با کاملترین خدمات در خدمت مشتریان خود می باشد.

تهران، خیابان دماوند، خیابان آیت، نرسیده به چهارراه تلفنخانه، جنب بانک انصار، شماره ۱۳۳ ۰۲۱۷۷۹۷۲۰۲۲ ۰۲۱۷۷۹۷۱۷۱۴