نمایندگی مدیران خودرو بابل - روشن

حوزه فعالیت

واحد فروش

بابل، كمربندي اميركلا،روبروي سايپا بزرگ روشن.

واحد خدمات

بابل، کمربندی امیرکلا، جنب پمپ بنزین