ساعت کاری نمایشگاه : شنبه الی چهارشنبه: 8:30 الی 20:00 پنجشنبه: 8:30 الی 20:00
ساعت پذیرش خدمات : شنبه الی چهارشنبه: 8:00 الی 17:30 پنجشنبه: 8:00 الی 13:00

نمایشگاه شهریار: شهریار، روبروی شهرک اداری،نبش شهرک شهیدعباسپور،پلاک 5
نمایشگاه فردیس: جاده ملارد، پایین تر از کانال فردیس، روبری فروشگاه رفاه
تعمیرگاه:شهریار،بلوار شهید کلهر،روبروی تالار الماس غرب ،پلاک85