نمايندگی فروش مديران خودرو

نمایشگاه و تعمیرگاه: بروجن ، انتهای بلوار مدرس ، نبش بلوار ساحلی 2-03834239281

نمايندگی خدمات پس از فروش مديران خودرو

نمایشگاه و تعمیرگاه: بروجن ، انتهای بلوار مدرس ، نبش بلوار ساحلی 2-03834239281

ساعت کاری شش ماهه‌ی اول سال شش ماهه‌ی دوم سال پنجشنبه‌ها
صبح 13:00 – 08:00 13:00 – 08:00 13:00 – 08:00
عصر 19:00 – 15:00 18:30 – 14:30  

نمایندگی مدیران خودرو عماد اعتمادی 278 شعبه ۲ – اصفهان

مجهزترین تعمیرگاه مدیران خودرو نمایندگی ۳۵۰ با کاملترین خدمات در خدمت مشتریان خود می باشد.

تهران، خیابان دماوند، خیابان آیت، نرسیده به چهارراه تلفنخانه، جنب بانک انصار، شماره ۱۳۳ ۰۲۱۷۷۹۷۲۰۲۲ ۰۲۱۷۷۹۷۱۷۱۴