نمايندگی فروش مديران خودرو

نمایشگاه و تعمیرگاه: بروجن ، انتهای بلوار مدرس ، نبش بلوار ساحلی ۲-۰۳۸۳۴۲۳۹۲۸۱

نمايندگی خدمات پس از فروش مديران خودرو

نمایشگاه و تعمیرگاه: بروجن ، انتهای بلوار مدرس ، نبش بلوار ساحلی ۲-۰۳۸۳۴۲۳۹۲۸۱

ساعت کاری شش ماهه‌ی اول سال شش ماهه‌ی دوم سال پنجشنبه‌ها
صبح ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰
عصر ۱۹:۰۰ – ۱۵:۰۰ ۱۸:۳۰ – ۱۴:۳۰  

نمایندگی مدیران خودرو عماد اعتمادی ۲۷۸ شعبه ۲ – اصفهان

مجهزترین تعمیرگاه مدیران خودرو نمایندگی ۳۵۰ با کاملترین خدمات در خدمت مشتریان خود می باشد.

تهران، خیابان دماوند، خیابان آیت، نرسیده به چهارراه تلفنخانه، جنب بانک انصار، شماره ۱۳۳ ۰۲۱۷۷۹۷۲۰۲۲ ۰۲۱۷۷۹۷۱۷۱۴