ساعت کاری نمایشگاه اول و پذیرش:  شنبه الی چهارشنبه   18:00-15:00  13:000-08:00    پنجشنبه: 13:30-08:00
ساعت کاری نمایشگاه دوم:  شنبه الی پنجشنبه 19:00-15:00  13:000-09:00

آدرس:
نمایشگاه اول:آستارا، کمربندی آستارا به سمت اردبیل، روبروی سرای باغچه سرا، جنب نمایندگی ایران خودرو
خدمات پس از فروش:آستارا، کمربندی آستارا به سمت اردبیل، روبروی سرای باغچه سرا، جنب نمایندگی ایران خودرو
نمایشگاه دوم: تالش،خیابان امام،خیابان شهید رجائی،نرسیده به سه راه سیدنیکی

شماره تماس :
فروش(1):01344851001-01344851002
خدمات پس از فروش:01344850284
فروش(2):01344239295,01344239248