کد 264 البرز

نمایندگی مدیران خودرو فردیس - درنیکا خودرو رخشان

حوزه فعالیت

واحد فروش

جاده فردیس، ایستگاه 110 نبش کوچه 32 روبروی درمانگاه پارس

واحد خدمات

جاده فردیس، خیابان پیک،روبروی مدرسه خیبر