ساعت پذیرش : شنبه تا پنجشنبه:8 الی 18
ساعت کار : شنبه تا پنجشنبه:8 الی 18

آدرس:
نمایشگاه:رشت،پل جانبازان،ابتدای کمربندی خرمشهر.
تعمیرگاه:کیلومتر 5 جاده رشت-انزلی،جنب کوچه سعدی

شماره تماس :
فروش:01333850333, 01333850444
خدمات پس از فروش:01334491751

بنیان خودرو زرین منطقه آزاد انزلی – آرش ثابت قلب قرباني

وب سایت نمایندگی مدیران خودرو 244 : www.mvmco244.ir