نمايندگی فروش مديران خودرو

نمایشگاه: سبزوار، خیابان بهار، حدفاصل پارک فاطمی و کوچه بهار ۹ – ۰۵۱۴۴۲۶۹۶۴۰

نمايندگی خدمات پس از فروش مديران خودرو

تعمیرگاه:سبزوار،ضلع جنوبی میدان سربداران – ۰۵۱۴۴۴۵۶۳۰۰

ساعت کاری شش ماهه‌ی اول سال شش ماهه‌ی دوم سال پنجشنبه‌ها
صبح ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۲:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰
عصر ۱۹:۰۰ – ۱۶:۰۰ ۱۹:۰۰ – ۱۶:۰۰  

مجهزترین تعمیرگاه مدیران خودرو نمایندگی ۳۵۰ با کاملترین خدمات در خدمت مشتریان خود می باشد.

تهران، خیابان دماوند، خیابان آیت، نرسیده به چهارراه تلفنخانه، جنب بانک انصار، شماره ۱۳۳ ۰۲۱۷۷۹۷۲۰۲۲ ۰۲۱۷۷۹۷۱۷۱۴