نمايندگی فروش مديران خودرو

نمایشگاه: قم،میدان آزادگان، بلوار شهید بهشتی ، روبروی بیمارستان شهید بهشتی – ۰۲۵۳۶۶۰۳۰۵۱

نمايندگی خدمات پس از فروش مديران خودرو

تعمیرگاه: قم،میدان آزادگان، بلوار شهید بهشتی ، روبروی بیمارستان شهید بهشتی – ۰۲۵۳۶۶۰۳۰۵۱

ساعت کاری شش ماهه‌ی اول سال شش ماهه‌ی دوم سال پنجشنبه‌ها
صبح ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰ ۱۲:۰۰ – ۰۸:۳۰
عصر ۱۹:۰۰ – ۱۶:۰۰ ۱۸:۳۰ – ۱۵:۳۰  

مجهزترین تعمیرگاه مدیران خودرو نمایندگی ۳۵۰ با کاملترین خدمات در خدمت مشتریان خود می باشد.

تهران، خیابان دماوند، خیابان آیت، نرسیده به چهارراه تلفنخانه، جنب بانک انصار، شماره ۱۳۳ ۰۲۱۷۷۹۷۲۰۲۲ ۰۲۱۷۷۹۷۱۷۱۴